Виховна робота | Заходи | Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму
Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму

 

№ з/п

Зміст виховної роботи

Термін

виконання

Форма узагальнення

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

      І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ

1.

Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів, державних, програм з питань охорони життя     і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму, а саме:

-Закон України “Про забезпечення    санітарного  та епідемічного бла-   гополуччя населення”;

-Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53;

-Закон України “Про загальну середню освіту”ст.ст.5, 22, 38;

-Закон України “Про охорону дитинства”;

-Закон України “Про дорожній рух”;

-Закон України “Про пожежну безпеку”;

-Закон України “Про питну воду”;

-Закон  України від 05.07.2001   №2586 “Про боротьбу   із захворюванням на туберкульоз”.

вересень

 

Тонконог О.М.,

класні керівники

 

2.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загально-освітніх  навчальних закладів     та організації навчально-виховного процесу;

вересень

 

Тонконог О.М.,

класні керівники

 

3.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”.

вересень

 

Тонконог О.М.,

класні керівники

 

4.

-Наказ Державного комітету України з нагляду   за охороною праці від 26.01.2005 №15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання       і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,підприємствах підпорядкованих Міністертву освіти  і науки України”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і закладах освіти”;

-Наказ Міністерства освіти і науки України  від 31.08.2001 №616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу  в навчальних закладах”;

вересень

 

Тонконог О.М.,

класні керівники

 

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ НАКАЗІВ

5.

Наказ «Про організацію  роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму в 2017/2018 навчальному році”»

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

6.

Наказ «Про організацію чергування адміністрації, вчителів     та учнів школи»

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

7.

Наказ «Про проведення профілактичних медичних оглядів школярів перед початком нового 2017/2018 навчального року»

серпень

наказ

Семененко Ю.С.

 

8.

Наказ «Про затвердження та введення в дію інструкцій  зі вступного та первинного інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів на 2017/2018 навчальний рік»

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

9.

Наказ «Про порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків»

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

10.

Наказ «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху»

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

11        

Наказ «Про уточнення порядку повідомлення, розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладі освіти»

 

серпень

наказ

Тонконог О.М.

 

12

Наказ «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів закладу освіти під час проведення занять з фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни” та позакласних спортивно-масових заходів»

 

вересень

наказ

Тонконог О.М.

 

13

Наказ «Про організацію роботи щодо дотримання норм   з протипожежної безпеки  під час Новорічних  та Різдвяних свят та зимових канікул»

грудень

наказ

Тонконог О.М.

 

14

Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення Новорічних і Різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2017/2018 навчального року»

грудень

наказ

Тонконог О.М.

 

15

Наказ «Про підсумки роботи педагогічного колективу школи з безпеки життєдіяльності, запобігання всім видам дитячого травматизму за І семестр 2017/2018 навчального року»

грудень

наказ

Тонконог О.М.

 

16

Наказ «Про посилення профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму  (за необхідності)

січень

наказ

Тонконог О.М.

 

17

Наказ « Про   проведення    Тижня знань  з основ   безпеки  життєдіяльності»

березень

наказ

Тонконог О.М.

 

18

Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  весняних шкільних канікул 2017/2018 навчального року»

березень

наказ

Тонконог О.М.

 

19

Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час  літніх шкільних канікул 2017/2018 навчального року»

травень

наказ

Тонконог О.М.

 

20

Наказ «Про підсумки роботи педагогічного колективу школи з безпеки життєдіяльності, запобігання всім видам дитячого травматизму за ІІ семестр 2017/2018 навчального року»

травень

наказ

Тонконог О.М.

 

21

Наказ «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під час проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та канікул у літній період 2017/2018 навчального року»

травень

наказ

Тонконог О.М.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА ЗАСІДАННЯХ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ, РАДИ ЗАКЛАДУ, НАРАДАХ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ, БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРАХ

22

Про організацію та проведення медичних оглядів дітей та працівників школи

серпень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

23

Про організаційну роботу з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму в 2017/2018 навчальному році.

серпень

Педрада

Тонконог О.М.

 

24

Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів школи у 2017/2018 навчальному році.

серпень

Педрада

Тонконог О.М.

 

25

Про організацію в навчальному закладі спеціальної медичної групи, підготовчих груп для занять дітей з послабленим здоров’ям. 26

 

вересень

Нарада при директорові

Семененко Ю.С.

 

26

Про організацію та проведення масових заходів, туристсько-краєзнавчої роботи в навчальному закладі в 2017/2018 навчальному році.

вересень

Нарада при директорові

Семененко Ю.С.

 

27

Про організацію роботи навчального закладу з охорони праці, протипожежної безпеки та організацію роботи педагогічного колективу з охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

вересень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

28

Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

вересень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

29

Про організацію роботи педагогічного колективу та батьківської громадськості з питань запобігання дитячому травматизму в 2017/2018 навчальному році.

вересень

Рада закладу

Тонконог О.М.

 

30

Про організацію роботи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, предмета “Захист Вітчизни” та позакласних спортивно - масових заходів.

вересень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

31

Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних та Різдвяних свят, шкільних канікул.

грудень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

32

Про підсумки роботи педагогічного колективу з безпеки життєдіяльності за І семестр 2017/2018 навчального року.

грудень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

33

Про підсумки роботи педагогічного колективу з профілактики наркоманії та СНІДу серед учнів навчального закладу.

грудень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

34

Про результати роботи педагогічного колективу з учнями щодо профілактики різних видів захворювань за I семестр 2017/2018 навчального року.

грудень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

35

Про посилення виховної роботи щодо організації превентивного виховання з учнями.

січень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

36

Про сучасні методи залучення учнів до здорового способу життя, профілактики  шкідливих звичок та захворювань у дітей та підлітків.

лютий

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

37

Про організацію роботи щодо попередження загибелі дітей на водних об’єктах у зимово-весняний період та організацію роботи щодо попередження дитячому травматизму під час весняних канікул.

березень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

38

Про проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності

березень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

39

Про результати роботи педагогічного колективу з охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму у ІІ семестрі 2017/2018 навчального року .

травень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

40

Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів навчального закладу під час проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та канікул у літній період 2018 року.

травень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

41

Про результати роботи педагогічного колективу з безпеки життєдіяльності учнів за ІІ семестр 2017/2018 навчального року.

травень

Нарада при директорові

Тонконог О.М.

 

                                                ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

42

Організувати проведення з учнями та їх батьками бесід, лекцій, та інших заходів з метою профілактики різних видів захворювань, а саме:

- гігієна та режим для школяра;

- профілактика шлункових захворювань;

- профілактика захворювань органів зору;

- профілактика грипу та ГРЗ;

- профілактика серцево-судинних захворювань;

- профілактика захворювань опорно-рухової системи.

Протягом року

 

Семененко Ю.С.

 

43

Скласти план та графік проведення заходів щодо профілактики різних видів захворювань.

вересень

графік

Семененко Ю.С.

 

44

Організувати проведення зустрічей з лікарями.

Протягом року

 

Семененко Ю.С.

 

V.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

45

Провести інструктивно-методичну нараду з класоводами і класними керівниками стосовно питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів

серпень

нарада

Класні керівники

 

 

Здійснювати проведення вступного інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці класного журналу «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які прибули

в перший день занять протягом року

Класні журнали

Класні керівники

 

46

Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі

Протягом року

Класні журнали

Вчителі-предметники

 

47

Здійснювати проведення первинного інструктажу із записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів.

Протягом року

Класні журнали

Класні керівники

 

48

Здійснювати проведення первинного інструктажу перед початком кожного заняття гуртка, пов’язаного з використанням інструментів, матеріалів та здійснювати запис на сторінці про запис теми навчального заняття у журналі гурткової роботи.

Протягом року

Журнали гуртків

Керівники гуртків

 

49

Здійснювати проведення позапланових та цільових інструктажів у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів.

Протягом року

Класні журнали

Класні керівники

 

50

Забезпечити нормативність ведення “Журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями ”, а саме:

- оформлення повідомлень про нещасні випадки,

- оформлення актів розслідування нещасних випадків,

- оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків

Протягом року

Класні журнали

Класні керівники

 

51

Здійснювати аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

Протягом року

звіти

Класні керівники

 

52

Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, кабінету предмета “Захист Вітчизни”, навчальних майстерень, спортивного залу та класних  кімнат

До 01.09.2017

інструкції

Класні керівники

 

53

Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників.

До 01.09.2017

інструкції

Класні керівники

 

54

Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних майстерень, спортивному залі, на спортивному майданчику.

До 01.09.2017

акти

Курило Г.М.

медсестра

 

55

Організувати якісне планування роботи класних керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

До 01.09.2017

Плани роботи

Тонконог О.М.

 

56

Скласти план бесід для кожного класу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

До 01.09.2017

Плани роботи

Тонконог О.М.

 

57

Забезпечити контроль за відображенням тематики бесід з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в планах виховної роботи класних керівників, на сторінках класних журналів, у щоденниках учнів.

Протягом року

журнали

Тонконог О.М.

 

58

Забезпечити якісну організацію чергування по школі адміністрації, вчителів,  учнів відповідно до графіків чергування.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

59

Забезпечити наявність правил з техніки безпеки в кабінетах хімії, фізики, біології, інформатики, спортивному залі, навчальних майстернях тощо.

До 01.09.2017

 

Тонконог О.М.

 

60

Організувати проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, виставок творів, малюнків, поробок тощо на профілактичні теми.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

61

Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції; МНС; фахівців інших служб.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

62

Скласти спільні заходи з ювенальною превенцією, МНС, фахівцями інших служб.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

63

Організувати превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

64

Організувати роботу учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

65

Скласти плани заходів та плани роботи органів учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму.

До 01.09.2017

плани

Тонконог О.М.

 

66

Організувати вивчення:

- правил дорожнього руху - 10 бесід;

- правил протипожежної безпеки – 10 бесід;

- правил безпеки з вибухонебезпеч-ними предметами - 6 бесід;

- правил безпеки при користування газом – 4 бесіди;

- правил безпеки користування електроприладами - 4 бесіди;

- правил безпеки на воді - 5 бесід;

- запобігання отруєнь – 2 бесіди.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

67

Скласти річний план занять з тематики проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму.

До 01.09.2017

плани

Тонконог О.М.

 

68

Скласти календарно-тематичний план з тематики проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму

До 01.09.2017

плани

Тонконог О.М.

 

69

Надати рекомендації щодо розробки бесід відповідно до тематики з попередження дорожньо-транспортного руху, протипожежної безпеки, правил поведінки під час виявлення небезпечних предметів, правил обережності під час використання електроприладів, природного газу, з правил дотримання гігієни та санітарії.

До 01.09.2017

 

Тонконог О.М.

 

70

Скласти план заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.

До 01.09.2017

плани

Тонконог О.М.

 

71

Скласти план заходів щодо навчання дітей правилам пожежної безпеки, попередження пожеж, травмування та загибелі дітей під час пожежі.

До 01.09.2017

плани

Тонконог О.М.

 

72

Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

73

Забезпечити проведення:

- днів та тижнів з охорони життя,

- спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.

Протягом року

 

Тонконог О.М.

 

74

Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей з послабленим здоров’ям (за наявності довідок).

До 05.09.2017

 

Семененко Ю.С.

 

75

Здійснити підсумковий аналіз роботи навчального закладу з попередження дитячого травматизму.

Грудень

травень

 звіти

Тонконог О.М.

 

76

Здійснити підсумковий аналіз роботи навчального закладу з профілактики правопорушень та шкідливих звичок.

Грудень

травень

 звіти

Тонконог О.М.

 

77

Забезпечити  дотримання вимог техніки безпеки всіма працівниками школи:

протягом навчального року

Наказ

 

Ільєнко М.Г., 

 

78

Провести інструктаж працівників школи з техніки безпеки

до 01.09.2016

Журнал обліку інструктажів

Ільєнко М.Г., 

 

79

Ознайомити учнів з правилами користування устаткуванням, шкільними меблями

01.09.2016

Журнал обліку інструктажів

Класні керівники

 

80

Забезпечити медикаментами кабінети хімії, фізики, біології, майстерні, спортзал

До 01.09.2016

Акт

Вчителі-предметники, Семененко Ю.С.

 

81

Організовувати роботу загонів  ЮІР та ДЮП

До 08.09.2016

Наказ

Тонконог О.М.

 

82

Проводити індивідуальну роботу з учнями, які користуються транспортом

Протягом

навчального року

 

Класні керівники

 

VІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

83

Оформити в навчальних кабінетах та в коридорі I поверху куто -

чки щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, про-

філактики безпеки життєдіяльності.

 

До 01.09.2017

 

Семененко Ю.С.

класні керівники

 

84

Організувати роботу щодо забезпечення навчального закладу

наочністю, посібниками, методичною літературою з питань про-

філактики всіх видів дитячого травматизму, профілактики безпеки життєдіяльності.

 

Протягом року

 

Семененко Ю.С.

Тонконог О.М.

 

85

Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до по-

чатку нового навчального року відповідно до нормативів з ме-

тою підписання акту прийняття школи.

 

серпень

Наказ

акти

Ільєнко М.Г., Курило Г.М.

 

86

Забезпечити навчальні кабінети та персонал необхідним інвентарем для прибирання і забезпечити школу необхідною кількістю вогнегасників

до 04.08.2016

Наказ

 

Ільєнко М.Г., Курило Г.М.

 

87

Забезпечити навчальні школу необхідною кількістю вогнегасників

до 04.08.2016

Наказ

 

Ільєнко М.Г., Курило Г.М.

 

 

 

 

 

 

 

5.4.ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Організувати роботу дружини юних пожежних

вересень

Афанасьєва А.О.

Наказ

 

2

Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ДЮП перед учнями школи

Протягом навчального року

Афанасьєва А.О.

План

 

3

Проводити з учнями бесіди з питань протипожежної безпеки

Протягом навчального року

Класні керівники

План

 

4

Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог»

вересень

Класні керівники

Журнал

 

5

Бесіда»Дії під час виникнення пожежі в багатоповерховому будинку»

жовтень

Класні керівники

Журнал

 

6

Бесіда «Правила експлуатації побутових нагрівальних електро- та газоприладів»

листопад

Класні керівники

Журнал

 

7

Бесіда «Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними речовинами»

грудень

Класні керівники

Журнал

 

8

Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята; ялинка, гірлянди; користування пічками, камінами»

грудень

Класні керівники

Журнал

 

9

Бесіда «Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі. Правила поводження під час пожежі»

січень

Класні керівники

Журнал

 

10

Бесіда «Запобігання виникненню пожежі від електроструму та правила гасіння пожежі, викликаної електрострумом. Дії учнів при пожежі»

лютий

Класні керівники

Журнал

 

11

Бесіда «Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння»

березень

Класні керівники

Журнал

 

12

Бесіда «Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі»

квітень

Класні керівники

Журнал

 

13

Організовувати та проводити екскурсії для учнів до музею пожежної частини

Протягом навчального року

Класні керівники

Наказ

 

14

Проводити конкурси малюнків на протипожежну тематику

вересень

травень

Тонконог  О.М.

Афанасьєва А.О.

Виставка

 

15

Проводити тематичні класні години на протипожежну тематику

Раз на семестр

Класні керівники

План

 

16

Організовувати та проводити зустрічі учнів школи з представниками пожежної части міста Куп’янська

Протягом навчального року

Класні керівники

Інформація

 

 

 

 

5.5.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

Організувати роботу загону юних інспекторів руху

вересень

Афанасьєва А.О.

Наказ

 

2

Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ЮІР перед учнями школи

Протягом навчального року

Афанасьєва А.О.

План

 

3

Проводити з учнями бесіди з питань дотримання правил дорожнього руху

Протягом навчального року

Класні керівники

План

 

4

Бесіда «Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Наземні, надземні, підземні переходи.

вересень

Класні керівники

Журнал

 

5

Бесіда «Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях.»

вересень

Класні керівники

Журнал

 

6

Бесіда «Правила переходу вулиці після виходу з транспорту»

жовтень

Класні керівники

Журнал

 

7

Бесіда «Дорожні знаки»

листопад

Класні керівники

Журнал

 

8

Бесіда «Дорожня розмітка»

грудень

Класні керівники

Журнал

 

9

Бесіда «Рух за сигналами регулювальника»

січень

Класні керівники

Журнал

 

10

Бесіда «Пасажир в автомобілі»

лютий

Класні керівники

Журнал

 

11

Бесіда «Основні види ДТП. Поведінка при ДТП»

березень

Класні керівники

Журнал

 

12

Бесіда «Безпека руху велосипедиста»

квітень

Класні керівники

Журнал

 

13

Проводити конкурси малюнків на тему безпеки дорожнього руху

вересень

травень

Афанасьєва А.О.

Виставка

 

14

Проводити тематичні класні години на тему безпеки дорожнього руху

Раз на семестр

Класні керівники

План

 

15

Організовувати та проводити зустрічі учнів школи з представниками державтоінспекції міста Куп’янська

Протягом навчального року

Класні керівники

Інформація

 

16

Провести Двотижневик «Увага! Діти»

1-15.09.2017

Тонконог О.М.

Афанасьєва А.О.

План

Інформація

 

Переглядів: 239
Дата публікації: 10:24 07.12.2016
Директор школи

Ільєнко Михайло Григорович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук