2017 рік

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість

справ (томів,

частин)

Строк

зберігання

справи

(тому, частини)

і номери

статей за

переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01.  Документи з питань організації системи управління навчальним закладом

01-01

Закони України, постанови, рішення Верховної Ради України, укази, розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України (копії)

 

Доки не мине

потреба

 

01-02

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту, вказівки Міністерства освіти і науки України (копії)

 

Доки не мине

потреба

 

01-03

Накази, розпорядження Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине

потреба

 

01-04

Накази начальника відділу освіти з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине

потреба

 

01-05

Накази директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з основної діяльності

 

До ліквідації організації1, ст. 16-а

1На­ді­с­ла­ні до    ві­до­ма – доки не мине потреба

01-06

Статут Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 28

 

*Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884

01-07

Інструкція з питань діловодства в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації

ст. 20а

 

01-08

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

До ліквідації організації, ст. 395а

 

01-09

Правила внутрішнього трудового розпорядку Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1рік 1

ст. 397

1Пі­с­ля за­мі­ни

но­ви­ми

01-10

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

 

До ліквідації організації, ст. 31

 

01-11

Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області та зміни до них

 

До ліквідації організації*1 ст. 30

1Надіслані до відома – 1 р. після заміни новими

 

01-12

Програми, концепції розвитку, перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 149

 

01-13

Протоколи  нарад  педагогічних працівників при директорові Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 13

 

01-14

Протоколи засідання педагогічної ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14-а

 

01-15

Протоколи засідань ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14-а

 

01-16

Протоколи спільних засідань педагогічної ради та ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14-а

 

01-17

 

Протоколи загальних зборів трудового колективу Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст.12а

 

01-18

Протоколи загальношкільних батьківських зборів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст.12а

 

01-19

Річний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області на навчальний рік

 

5 років

ст. 157а

 

01-20

Місячні плани роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області  

 

Доки не мине потреба,

ст. 162

 

01-21

Річні плани виховної роботи класних керівників

 

1 рік

ст. 161

 

01-22

Акт прийому-передачі справ, складений при зміні директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області   (з усіма додатками)

 

До ліквідації організації, ст. 45а

 

01-23

Паспорт Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1 рік1

ст. 541

1Пі­с­ля за­мі­ни

но­ви­ми

 

01-24

Документи (атестати, протоколи, рішення, звіти, положення, книги реєстрації тощо) державної атестації Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 48

 

01-25

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області вищестоящими установами

 

5 років

ст. 77

 

01-26

Документи (проекти, висновки) з питань підготовки робочих навчальних планів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 554

 

01-27

Акти перевірок готовності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області до нового навчального року

 

5 років

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-28

Контрольно-візитаційна книга Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки1

Після закінчення книги

 

1 Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)

01-29

Листування з організаціями та установами  з основної діяльності

 

5 років
ст. 23

 

01-30

Журнал реєстрації наказів директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з основної діяльності

 

До ліквідації організації, ст. 121а

 

01-31

Журнал реєстрації особистого прийому громадян директором Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 125

 

01-32

Журнал реєстрації вхідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-33

Журнал реєстрації вихідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-34

Журнал реєстрації телефонограм

 

1 рік

ст. 126

 

01-35

Журнал реєстрації протоколів засідання педагогічної ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 121а

 

01-36

Журнал реєстрації протоколів ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 121а

 

01-37

Журнал реєстрації протоколів загальних зборів трудового колективу Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації ст.121а

 

01-38

Журнал реєстрації протоколів проведення загальношкільних батьківських зборів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації ст.121а

 

01-39

Книга обліку педагогічних працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

50 років
 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-40

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України    

від 23.06.2000

№ 240

01-41

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

02. Організація системи шкільної освіти

 

02-01

Накази директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області щодо руху учнів

 

75 років

ст. 16б

 

 

02-02

Протоколи батьківських зборів учнів 1-11-х класів

 

Доки не

мине

потреба,

ст. 15

 

 

02-03

Річний навчальний план Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області на навчальний рік

 

До заміни новими,

ст. 552б

 

 

02-04

Річні статистичні звіти (ЗНЗ-1, 6-ПВ) та документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них з усіх основних видів діяльності Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До

ліквідації

організації

ст. 302б

 

 

02-05

Особові справи учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки1,

ст. 494б

1 Після закінчення або вибуття

 

 

02-06

Алфавітна книга запису учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років1

ст. 525є

 

1 За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років

 

02-07

Мережа, перспективна мережа Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

Доки не

мине

потреба,

ст. 33б

 

 

02-08

Ві­до­мо­с­ті об­лі­ку від­ві­ду­ван­ня за­нять уч­ня­ми Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1 рік

ст. 591

 

 

02-09

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про працевлаштування випускників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 603

 

 

02-10

Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів

 

5 років

ст. 44б

 

 

02-11

Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, випуску учнів та участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

 

5 років

ст. 298

 

 

02-12

Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти  тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

5 років

ст. 298

 

 

02-13

Документи (копії наказів, інформації, довідки тощо) з питань організації індивідуального навчання

 

5 років

ст. 298

 

 

02-14

До­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки, листи) про ор­га­ні­за­цію і про­ве­ден­ня навчальних екскурсій та навчальної практики

 

1 рік

ст. 587

 

 

02-15

Документи (положення, протоколи, звіти тощо) щодо проведення спартакіад, спортивних змагань, конкурсів, фестивалів, свят тощо

 

5 років

ст. 64б

 

 

02-16

Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей

 

3 роки

ст. 794

 

 

02-17

Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

 

10 років 1

Після закінчення книги

1 Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)

 

02-18

Книга обліку і видачі золотих та срібних медалей

 

15 років
після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)

 

02-19

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту

 

75 років

ст. 531а

 

 

02-20

Класні журнали 1-11-х класів

 

5 років

ст. 590

 

 

02-21

Журнал реєстрації наказів директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області щодо руху учнів

 

75 років

ст. 121б

 

 

02-22

Журнал обліку роботи гуртків, спортивних секцій, факультативних занять, індивідуальних та групових занять з учнями Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 630

 

 

02-23

Журнал обліку пропущених і заміщених уроків

 

5 років

ст. 630

 

 

02-24

Журнал обліку занять з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

 

5 років

ст. 590

 

 

02-25

Журнал реєстрації видачі довідок на учнів

 

3 роки

ст. 122

 

 

02-26

Журнал обліку робочого часу вчителів під час канікул та обслуговуючого персоналу

 

5 років

ст. 630

 

 

02-27

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

 

03. Документи з питань організації цивільного захисту

03-01

Нормативно-правові акти про організацію та здійснення заходів цивільного захисту в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (копії)

 

Доки не мине потреба

 

03-02

Документи (звіти, накази, інформації, розпорядження (копії), плани дій, схеми тощо) щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 1192

 

03-03

Журнали обліку, списки формувань цивільної оборони

 

1 рік1,

ст. 1199

1 Після заміни новими

03-04

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

04. Документи з питань охорони та соціального захисту дитинства

04-01

Нормативно-правові акти з питань охорони та соціального захисту дитинства (копії)

 

Доки не

мине

потреба

 

04-02

Списки дітей пільгових категорій

 

До заміни

новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011       № 2)

04-03

Річні спільні плани роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з районними службами

 

5 років

ст. 157б

 

04-04

Статистичні звіти, інформації з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

 

5 років

ст. 303

 

04-05

Документи (заяви, акти, довідки, виплатні відомості) щодо надання матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту з фонду загального обов'язкового навчання

 

5 років
ст. 303

 

04-06

Документи (соціальні паспорти, банк даних, акти соціальних інспектувань) дітей пільгового контингенту, які навчаються у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До заміни

новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 22.06.2011        № 5)

04-07

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування учнів у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

 

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011         № 2)

04-08

Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень

 

5 років
ст. 44б

 

04-09

Документи (списки, плани, заходи, довідки, рішення тощо) щодо роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, ВІЛ/СНІДу.

 

3 роки

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 10.03.2010        № 2)

04-10

Документи (копії наказів, листи, програми, інформації, звіти тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров'я учасників навчально-виховного процесу

 

5 років
ст. 303

 

04-11

Журнал реєстрації учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області, поставлених на облік у відділі кримінальної міліції у справах дітей

 

3 роки

ст. 122

 

04-12

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

05. Документи з питань охорони праці, пожежної безпеки

05-01

Нормативно-правові акти з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Інструкції з охорони праці для працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організа­ції,

ст. 20а

 

05-03

До­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, положення, інструкції, інформації тощо) про забезпечення пожежної безпеки в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 1177

 

05-04

Документи (акти, довідки перевірки) шодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 434

 

05-05

Документи (умови, програми, протоколи, рекомендації) навчання й перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 442

 

05-06

Документи (ак­ти, ви­снов­ки, про­то­ко­ли, аварійні картки) з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 453

1 Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – 75 р.

05-07

Документи (ак­ти, ви­снов­ки, про­то­ко­ли, аварійні картки) з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 453

1 Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – 75 р.

05-08

Ак­ти, приписи з тех­ні­ки без­пе­ки; документи (довідки, доповідні записки, звіти) щодо виконання приписів, постанов і розпоряджень з охорони праці

 

5 років

ст. 437

 

05-09

Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років 1,

ст. 481

1 Після закінчення журналу

 

05-10

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років 1,

ст. 482

1 Після закінчення журналу

 

05-11

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 122

 

05-12

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років 1,

ст. 482

1 Після закінчення журналу

 

05-13

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 477

1 Після закінчення журналу

 

05-14

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 477

1 Після закінчення журналу

 

05-15

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

06. Документи з питань організації методичної роботи

06-01

Нормативно-правові акти щодо організації методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

06-02

Протоколи засідання методичної ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14а

 

06-03

Ін­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни ро­бо­ти вчителів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 557

 

06-04

Навчальні програми з навчальних предметів

 

1 рік1,

ст. 553б

1 Після заміни новими

06-05

Документи різних видів внутрішкільного контролю (стану викладання, виконання навчальних планів та програм із навчальних предметів робочого навчального плану)

 

5 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)

06-06

Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи

 

5 років

ст. 303

 

06-07

Документи (звіти, інформації) щодо підготовки та проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів

 

До ліквідації організації,

ст. 18а

 

06-08

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів, предметів гуманітарно-естетичного та природничо-математичного циклу

 

10 років

ст. 14а

 

06-09

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, про­е­к­ти, ви­снов­ки, до­від­ки) щодо організації роботи методичного об'єднання класних керівників  Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14а

 

06-10

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, відомості, заяви, плани, списки) про роботу з молодими педагогічними працівниками

 

5 років

ст. 537

 

06-11

Документи (плани, протоколи, розробки) щодо організації роботи творчої групи вчителів

 

10 років

ст. 14а

 

06-12

До­ку­мен­ти (умо­ви, по­ло­жен­ня, про­гра­ми, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, зві­ти, від­гу­ки) щодо організації та проведення конкурсу «Учитель року»

 

10 років

ст. 795

 

06-13

Документи (програми, плани, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми

 

5 років

ст. 44б

 

06-14

Моніторингові дослідження якості освіти  у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 № 3)

06-15

Банк даних ефективного педагогічного досвіду

 

5 років

ст. 562

 

06-16

Журнал реєстрації протоколів засідань методичної ради Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації

ст. 121а

 

06-17

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

07. Документи з питань роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

07-01

Нормативно-правові документи з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму (копії)

 

Доки не мине потреба

 

07-02

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До заміни новими,

ст. 20б

 

07-03

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму

 

5 років

ст. 303

 

07-04

Документи (накази, плани роботи, сценарії) роботи дружини юних пожежників

 

5 років

ст. 44б

 

07-05

Документи (накази, плани роботи, сценарії)  роботи загону юних інспекторів руху

 

5 років

ст. 44б

 

07-06

Документи (акти, висновки) про розслідування нещасних випадків з учнями Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 453

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жер­т­ва­ми – 75р.

07-07

Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

45 років 1,

ст. 477

1Після закінчення журналу

07-08

Журнали реєстрації інструктажів (первинного, позапланового, цільового) з учнями Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з безпеки життєдіяльності

 

 

10 років 1,

ст. 482

 

 

1 Після закінчення журналу

 

07-09

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

08. Документи з питань фізичного виховання, допризовної підготовки юнаків,

військово-патріотичного виховання

08-01

Законодавчі та нормативно-правові акти з питань фізичного виховання та спорту (копії)

 

Доки не

мине

потреба

 

08-02

Законодавчі та нормативно-правові акти з питань допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання (копії)

 

Доки не

мине

потреба

 

08-03

Документи (умо­ви, по­ло­жен­ня, про­гра­ми, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, зві­ти) щодо організації та проведення спортивних змагань різного рівня

 

10 років

ст. 64а

 

08-04

Документи (довідки, доповідні записки, інформації) щодо організації навчально-виховного процесу з предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання

 

5 років

ст. 44б

 

08-05

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

09. Документи з питань організації психологічної служби

09-01

Нормативно-правові акти щодо діяльності працівників психологічної служби системи освіти (копії)

 

Доки не мине потреба

 

09-02

Річні плани роботи працівників психологічної служби Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1 рік

ст. 161

 

09-03

Статистичні звіти про роботу психологічної служби

 

5 років

ст. 303

 

09-04

Аналітичні огляди про виконання поточних планів

 

5 років

ст. 298

 

09-05

Методики роботи з батьками учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До заміни новими,

ст. 20б

 

09-06

Індивідуальні картки психолого-педагогічного обстеження учнів

 

3 роки

ст. 122

 

09-07

Документи (акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту, облікові картки, соціальні паспорти) соціального захисту учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До заміни новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2011 № 2)

09-08

Журнал реєстрації індивідуальних консультацій практичного психолога

 

1 рік

ст. 634

 

09-09

Журнал щоденного обліку робочого часу працівників психологічної служби (практичного психолога, соціального педагога)

 

5 років

ст. 630

 

09-10

Журнал проведення корекційно- відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

 

5 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 № 2)

09-11

Журнал психологічного аналізу уроків учителів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 122

 

09-12

Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, учителів

 

5 років

ст. 124

 

09-13

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

10. Документи з питань комп'ютеризації та інформатизації

10-01

Нормативно-правові акти з питань інформатизації освіти (копії)

 

Доки не мине потреба

 

10-02

Статистична інформація, аналітичні довідки та звітність із питань інформатизації Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 303

 

10-03

Документи про обладнання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Паспорти автоматизованих робочих місць

 

3 роки

ст. 599

 

10-04

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

11. Документи роботи з кадрами та громадянами

11-01

 

Накази начальника відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області з особового складу (копії)

 

 

Доки не мине потреба

 

11-02

 

Накази директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з кадрових питань (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування; присвоєння звань (підвищення категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок)

 

75 років

ст. 16б

 

11-03

 

Накази директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням

 

5 років
ст. 16б

 

11-04

 

Протоколи засідання атестаційної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років

ст. 636

 

11-05

 

Річні статистичні звіти (форма № 83-РВК), з кадрових питань (особового складу)

 

До ліквідації

організації, ст. 302б

 

11-06

 

Звіти і ві­до­мо­с­ті про про­ве­ден­ня ате­с­та­ції і вста­но­в­лен­ня ква­лі­фі­ка­ції

 

5 років

ст. 638

 

11-07

Посадові інструкції працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

 

5 років 1,

ст. 43

1 Після заміни новими

 

11-08

 

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

75 років 1,

ст. 493в

1Після звільнення

11-09

 

Трудові книжки працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До

за­пи­тан­ня, не за­тре­бува­ні – не ме­н­ше 50 років

ст. 508

 

11-10

 

Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву

 

5 років

ст. 525е

 

11-11

 

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян і документи щодо їх розгляду

 

5 років 1,

ст. 82б

1У ра­зі не­од­но­ра­зо­вого зве­р­­­нен­ня – 5 р. пі­с­ля остан­ньо­го розгля­ду

11-12

 

Списки військовозобов’язаних працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1 рік
ст. 669

 

11-13

 

Листування з Куп’янським міським центром зайнятості населення про вакантні посади і прийнятих працівників

 

3 роки

ст. 522

 

11-14

 

Ли­с­ту­ван­ня про під­го­тов­ку, пе­ре­під­го­тов­ку і під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції педагогічних кадрів

 

5 років

ст. 618

 

11-15

Журнал реєстрації наказів директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області з кадрових питань

 

75 років

ст. 121б

 

11-16

Журнал реєстрації наказів директора Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням

 

5 років
ст. 121б

 

11-17

Журнал реєстрації протоколів засідання атестаційної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 122

 

11-18

Жу­р­на­л обліку трудових книжок і вкладишів до них працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

50 років

ст. 530а

 

11-19

 

Жу­р­на­л обліку особових справ працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

75 років

ст. 528

 

11-20

Журнал реєстрації про­по­зи­цій, за­яв і скарг гро­ма­дян

 

5 років

ст. 124

 

11-21

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

12. Фінансово-господарчі документи

12-01

 

Штатний розпис Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

75 років

ст. 37

 

12-02

 

Протоколи засідань тарифікаційної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До­ки

не ми­не потре­ба

ст. 15

 

12-03

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

25 років

ст. 415

 

12-04

 

Документи (про­то­ко­ли за­сі­дань ін­вен­та­ри­за­цій­них ко­мі­сій, акти інвентаризації, інвентаризаційні опи­си, порівняльні ві­до­мо­с­ті) про ін­вен­та­ри­за­цію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей

 

3 роки1,2,

ст. 345

1 За умови завершення ревізії.  У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, – 5 р.

12-05

 

Документи (ак­ти про при­йман­ня, зда­ван­ня і спи­сан­ня май­на й ма­те­рі­а­лів) щодо прийому-передачі матеріальних цінностей

 

3 роки1,2,

ст. 336

Див. примітки

до справи з індексом 12-04

12-06

 

Табелі обліку використання робочого часу

 

1 рік

ст. 408

 

12-07

Журнал реєстрації протоколів тарифікаційної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

5 років

ст. 121в

 

12-08

 

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

 

3 роки1,

ст. 351

Див. примітки

до справи з індексом 12-04

12-09

Журнал реєстрації актів списання матеріальних цінностей

 

5 років

ст. 121

 

12-10

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

13. Документи з питань зміцнення навчально-матеріальної бази

13-01

Документи (звіти, інформації, журнал) щодо споживання електроенергії

 

3 роки

ст. 1904

 

13-02

Документи (акти, звіти, інформації, журнал) щодо споживання опалення

 

3 роки

ст. 1904

 

13-03

Документи (звіти, інформації, журнал) щодо споживання водо­постачання

 

3 роки

ст. 1904

 

13-04

Журнал обліку енергоносіїв

 

1 рік

ст. 1905

 

13-05

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

14. Робота шкільної бібліотеки

14-01

Річний план роботи бібліотеки Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

1 рік

ст. 161

 

14-02

Плани роботи завідувача бібліотеки Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (місячні, тижневі)

 

1 рік

ст. 161

 

14-03

Щоденник роботи бібліотеки Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 804

 

14-04

 

До­ку­мен­ти (на­кла­д­ні, опи­си, спи­с­ки) на лі­те­ра­ту­ру, що над­хо­дить до біб­ліо­тек

 

До ліквідації бібліотеки, ст. 808

 

14-05

Картотека обліку підручників, навчальних програм; каталоги (електронні бази даних) книг (си­с­те­ма­ти­ч­ні, ал­фа­ві­т­ні)

 

До ліквідації бібліотеки, ст. 817

 

14-06

Картотеки періодичних видань

 

До ліквідації бібліотеки, ст. 807

 

14-07

 

Акти, протоколи перевірок роботи бібліотеки

 

1 рік1,

ст. 802

1 Після наступної перевірки

14-08

Акти на списання літератури

 

10 років

ст. 812

 

14-09

Акти на списання періодичних видань

 

3 роки

ст. 813

 

14-10

 

Формуляри читачів бібліотеки

 

Доки не мине потреба,

ст. 825

 

14-11

 

Інвентарні книги обліку бібліотечного фонду Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

 

До ліквідації бібліотеки, ст. 805

 

14-12

 

Книги сумарного обліку бібліотечного фонду Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації бібліотеки, ст. 806

 

14-13

 

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

15. Медичне обслуговування

15-01

Медичні картки учнів

 

5 років 1,

ст. 721-б

1 Після вибуття

15-02

Документи (пла­ни, до­від­ки, кар­т­ки, спи­с­ки, гра­фі­ки, листи) щодо проходження медичних оглядів працівниками Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 707

 

15-03

Документи щодо проведення поглиблених медичних оглядів учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 707

 

15-04

Журнал обліку санітарно-просвітницької роботи в Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 122

 

15-05

Журнал обліку профілактичного медичного огляду учнів Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3р.,

ст. 707

 

15-06

Жу­р­на­ли об­лі­ку про­фі­ла­к­ти­ч­них ще­п­лень, ін­фе­к­цій­них за­хво­рю­вань

 

3 роки

ст. 745

 

15-07

Журнал амбулаторного прийому

 

5 років

ст. 743

 

15-08

Журнал тубдіагностики учнів та контролю БЦЖ

 

3 роки

ст. 745

 

15-09

Журнал профілактичного огляду учнів на педикульоз і коросту

 

3 роки

ст. 745

 

15-10

Диспансерний журнал

 

5 років 1,

ст. 721в

1Пі­с­ля знят­тя з дис­пан­се­р­но­го об­лі­ку

15-11

Журнал обліку учнів, направлених до лікарів–спеціалістів

 

3 роки

ст. 719

 

15-12

Карантинний журнал

 

5 років

ст. 745

 

15-13

Журнал обліку флюорографії учнів

 

5 років

ст. 724

 

15-14

Журнал реєстрації довготривалих і постійних протипоказань до щеплень

 

3 роки

ст. 719

 

15-15

Журнал обліку дітей, батьки яких відмовляються від проведення р. Манту та БЦЖ

 

5 років

ст. 745

 

15-16

Журнал контролю за уроками фізичної культури

 

3 роки

ст. 122

 

15-17

Витяг з номенклатури справ

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

16. Документи архіву

16-01

Справа фонду

 

До ліквідації організації,

ст. 130

 

16-02

Протоколи засідань експертної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

10 років

ст. 14а

 

16-03

Описи справ з особового складу

 

3 роки1,

ст. 137б

1 Після знищення справ

16-04

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання

 

3 роки1,

ст. 137б

1 Після знищення справ

16-05

Жу­р­на­л ре­є­с­т­ра­ції ар­хі­в­них до­ві­док, ко­пій та ви­тя­гів з до­ку­мен­тів, виданих за запитами громадян і організацій

 

5 років

ст. 141

 

16-06

Журнал реєстрації протоколів засідань експертної комісії Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

3 роки

ст. 122

 

16-07

Зведена номенклатура справ Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 років 1,  

ст.112а

1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

16-08

Номенклатура справ архіву Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф.Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (витяг)

 

3 роки1,

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

Переглядів: 440
Дата публікації: 11:04 07.12.2017
Директор школи

Ільєнко Михайло Григорович

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук